Net-Works

Isang inclusive na negosyong may positibong epekto sa lipunan, negosyo at kalikasan

Lokal na pag-iimpok para sa mga lokal na tao Mga tao

Lokal na pag-iimpok para sa mga lokal na tao

Kamakailan lang, para sa isang mangingisdang gaya ni Eduardo Valmoria Fuog (Jao Island, Bohol), ang konsepto ng regular na pag-iimpok ay tila imposible. Dahil hindi niya alam kung ilan ang mahuhuli niya sa isang araw, mahirap na ang makakain nang sapat, lalo na kung mag-iimpok pa… at dahil hindi siya nakakasiguro sa kikitain niya bawat linggo, ayaw ni Eduardo na umalis sa kanyang trabaho upang magbiyahe nang 90 minuto patungo sa isang bangkong pinapatakbo ng mga taong ni hindi niya kilala.
Para kay Christina Pepito, kung walang maginhawang access sa banking, ang pag-iimpok upang makabili ng VCR o mapag-aral ang kanyang kapatid na babae ay tila panaginip na lang.
Sa Net-Works, pinagtutuunan ng pansin ang banking sa komunidad. Kung wala ito, hindi magiging matagumpay ang Net-Works dahil ito ang ginagamit upang ibenta ang mga lambat sa supply chain. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng komunidad upang isaayos ang lokal na pag-iimpok, nagkaroon ng system na mapagkakatiwalaan nina Eduardo at Christina, nasa malapit lang, at nagbibigay ng mga serbisyo sa pananalapi.

Banking sa komunidad sa loob ng Net-Works
Kapag nakolekta na ang mga lambat, ibinebenta ang mga ito sa supply chain ng Net-Works sa pamamagitan ng mga lokal na loan club (tinatawag doon na mga COMSCA) o isang umiiral nang grupo ng microfinance. Ang mga COMSCA ay maliliit na lokal na grupo na may 10-25 miyembro at isa itong modelo na nakatuon sa paglilingkod sa pinakamahihirap na may hindi maaasahang kita at maaaring hindi nagtatrabaho nang full-time.
Kamakailan lang, nakipag-usap ako kay Amado “Madz” Blanco, ang aming Project Manager (Net-Works) sa ZSL-Philippines upang magtanong ng ilang bagay tungkol sa epekto ng mga COMSCA. Isang mahalagang bahagi ng pagtataguyod at pagpapalawak ng aming proyekto, at may mahigit 20 taong karanasan sa development at pangangalaga ng kalikasan, maraming kaalaman si Madz at nakatuon siya sa epekto ng mga COMSCA.

Madz, ano na ang nagawa ng mga COMSCA para sa mga komunidad?

“Mayroon nang malaking pagkakaiba sa pagtingin ng mga taong nasa komunidad sa pag-iimpok. Dati, kailangan nilang pumunta sa malayong lugar para sa isang tradisyunal na bangko o kooperatiba. Depende sa nayon, maaaring 45-60 min ang tagal ng pagpunta sa isang bangko o kooperatiba. Ilang oras ang aabutin nito kapag balikan, na oras na nailaan sana ng mga tao sa pangingisda… ang epekto nito ay tumigil sa pag-iimpok ang mga tao. Ang mga taong walang oras o mapagkukunan ay nahirapan sa pag-iimpok ng pera. Ngayon, ang pag-iimpok ng mga tao sa nayon ay lokal na pinamamahalaan ng mga miyembro ng komunidad na iyon.”

Ang patunay nito ay makikita sa kasikatan ng COMSCA. Sa nayon ng Guindacpan, noong unang taon ay may 18 miyembro ang COMSCA, pagdating ng ikalawang taon, sumali na ang lahat ng nasa nayon. Mukhang mabilis kumakalat ang balita tungkol sa mga benepisyo ng membership sa COMSCA, at nahihikayat nito ang mga komunidad.

Umaangkop ang mga COMSCA sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga mangingisda

Mahalagang umangkop ang anumang COMSCA sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga mangingisda at ng kanilang mga pamilya. Para kay Madz, isa iyon sa mga benepisyo… mahalagang bagay na maikli lang ang mga pulong sa COMSCA. Ipinaliwanag ni Madz, “ Hindi ito nakakaubos ng oras at natatapos ang mga pulong sa loob ng isang oras, na napakahalaga sa isang nayon ng mangingisda kung saan maraming tao ang may mga trabaho at tungkulin na nauugnay sa pangingisda sa buong araw.”

Dagdag pa rito, dahil nag-iiba-iba ang dami ng nahuhuli sa isang araw, para kay Madz, ang flexibililty at pagiging abot-kaya ng mga COMSCA ay isang mahalagang bentahe. Ayon kay Madz, “ang mga COMSCA ay flexible at abot-kaya … mapipili mo kung magkano ang ipupuhunan mo. Kung hindi ka sinuwerte sa huli mong pangingisda, maaari mong bawasan ang ibibigay mo, o maaari mong lakihan ang ibibigay mo kapag maganda ang huli. Umaayon ito sa rutina ng isang nayon ng pangingisda… dahil swertihan ang pangingisda”.

Para sa higit pang mga detalye tungkol sa mga COMSCA at iba pang mga aspeto ng banking sa komunidad,  pakibisita ang.

0 komento

Ibahagi ang iyong mga opinyon

Choose language

You appear to be viewing the website from within Japan.
Please select your language.

言語を選択

あなたは、日本国内から当ウェブサイトを閲覧しようとしてい ます。 表示する言語を選択してください。