Net-Works

ธุรกิจที่ไม่ปิดกั้นพร้อมผลในทางบวกต่อสิ่งแวดล้อม, ธุรกิจ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การออมเงินในท้องถิ่นสำหรับผู้คนในท้องถิ่น บุคคล

การออมเงินในท้องถิ่นสำหรับผู้คนในท้องถิ่น

จนถึงเมื่อไม่นานมานี้ แนวคิดเรื่องการออมเงินสำหรับชาวประมงอย่าง Eduardo Valmoria Fuog (เกาะ Jao เมืองโบโฮล) เป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้ เมื่อการจับปลาที่คาดการณ์ไม่ได้ ลำพังการยังชีพไปวันๆ ก็เป็นเรื่องยากอยู่แล้ว ส่วนเรื่องเงิมออมนั้นแทบจะลืมไปได้เลย… ค่าแรงรายสัปดาห์ที่ไม่เสถียรทำให้ Eduardo ไม่คิดที่จะทิ้งงานไปเป็นเวลา 90 นาทีเพื่อเดินทางไปกลับธนาคารซึ่งดำเนินการโดยผู้คนที่เขาไม่รู้จักด้วยซ้ำ

สำหรับ Christina Pepito การไม่สามารถเข้าถึงธนาคารได้อย่างสะดวกสบาย การออมเงินเพื่อซื้อ VCR หรือการช่วยส่งน้องสาวเรียนดูจะเป็นเพียงความฝันที่วางแผนไว้เท่านั้น

ธนาคารชุมชนกลายเป็นเสาหลักของ Net-Works หากไม่มีธนาคารชุมชน ก็ไม่มี Net-Works เนื่องจากผู้คนนำอวนมาขายให้กับซัพพลายเชนที่นี่ การรวมชุมชนเข้าด้วยกันเพื่อจัดระเบียบการออมเงินในท้องถิ่นทำให้มีระบบที่ Eduardo และ Christina เชื่อถือได้ อยู่ในละแวกใกล้เคียง และให้บริการด้านการเงินแบบครบวงจร

ธนาคารชุมชนภายใน Net-Works

เมื่อเก็บรวบรวมอวนมาได้ อวนเหล่านั้นจะถูกขายให้กับซัพพลายเชนของ Net-Works ผ่านกลุ่มเงินกู้ในท้องถิ่น (รู้จักกันในท้องถิ่นว่า COMSCA) หรือกลุ่มการเงินระดับจุลภาค COMSCA เป็นกลุ่มเล็กๆ ในท้องถิ่นที่มีสมาชิก 10-25 คน และเป็นแม่แบบที่มุ่งเน้นไปที่การให้บริการผู้มีฐานะยากจนซึ่งรายได้ไม่มั่นคง และผู้ที่ไม่ได้ทำงานประจำ

เมื่อเร็วๆ นี้ ฉันพูดคุยกับ Amado “Madz” Blanco ผู้จัดการโครงการของเรา (Net-Works) ที่ ZSL แห่งฟิลิปปินส์ เพื่อถามคำถามสองสามข้อเกี่ยวกับผลที่ได้รับจาก COMSCA Madz เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งและกำหนดขนาดโครงการของเรา และด้วยประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาและการอนุรักษ์มากว่า 20 ปีทำให้เขามีความรู้และทุ่มเทเกี่ยวกับผลที่ได้รับจาก COMSCA

Madz ชุมชนเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างจากการตั้ง COMSCA

“ผู้คนในชุมชนมองการออมเงินต่างไปจากเดิมมากครับ ก่อนหน้านี้ ชาวบ้านต้องเดินทางไปที่ธนาคารหรือองค์กรด้านการเงินแบบดั้งเดิม การเดินทางไปที่ธนาคารหรือองค์กรดังกล่าวอาจใช้เวลา 45-60 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่ตั้งของแต่ละหมู่บ้าน เมื่อรวมไปกลับอาจเท่ากับเวลาสองสามชั่วโมงที่ไม่ได้จับปลา… ผลที่ตามมาคือผู้คนไม่อยากจะออมเงินสักเท่าใด การออมเงินอาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาหรือทรัพยากร ตอนนี้ชาวบ้านมองว่าการออมเงินเป็นการจัดการกันเองโดยสมาชิกในชุมชนท้องถิ่น”

หลักฐานที่เห็นได้ชัดคือความนิยมใน COMSCA ในหมู่บ้าน Guindacpan ช่วงปีแรกมีสมาชิก COMSCA เพียง 18 คน เมื่อเข้าสู่ปีที่สอง เรามีผู้สมัครเข้าร่วมเต็มตั้งแต่ต้นปี.. ดูเหมือนว่าชาวบ้านจะบอกต่อข้อดีของการเป็นสมาชิก COMSCA กับปากต่อปาก ทำให้ชุมชนรับทราบกันอย่างรวดเร็ว

การปรับ COMSCA ให้เข้ากับชีวิตประจำวันของชาวประมง

COMSCA ต้องเข้ากันกับชีวิตประจำวันของชาวประมงและครอบครัว สำหรับ Madz นี่เป็นข้อดีข้อหนึ่ง… การประชุม COMSCA เป็นเวลาสั้นเป็นข้อดีหลักข้อหนึ่ง Madz อธิบายว่า “การประชุมใช้เวลาไม่นาน และเสร็จสมบูรณ์ภายในหนึ่งชั่วโมง ซึ่งสิ่งนี้สำคัญต่อหมู่บ้านชาวประมงมาก เนื่องจากผู้คนต่างมีงานและมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประมงต้องทำตลอดทั้งวัน”

นอกจากนี้ เนื่องด้วยความไม่คงเส้นคงวาของการจับปลาในสมัยนี้  ความยืดหยุ่นและความสามารถในการรองรับของ COMSCA จึงเป็นข้อดีหลักสำหรับ Madz Madz ระบุว่า “COMSCA มีความยืดหยุ่นและรองรับได้ … คุณจึงสามารถเลือกว่าจะลงทุนเท่าใด หากคุณไม่โชคดีเท่าใดนักเมื่อออกไปจับปลาครั้งล่าสุด คุณสามารถลดจำนวนหุ้นของคุณ หรือเพิ่มจำนวนหุ้นหากการจับปลาเป็นไปได้ด้วยดี วิธีนี้เข้ากับวิถีชีวิตของหมู่บ้านชาวประมง… เนื่องจากการจับปลาเป็นเรื่องของโอกาสล้วนๆ”

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ COMSCA และแง่มุมอื่นๆ ของธนาคารชุมชน โปรดไปที่ เกี่ยวกับ Net-Works.

0 ความคิดเห็น

แชร์มุมมองของคุณ

Choose language

You appear to be viewing the website from within Japan.
Please select your language.

言語を選択

あなたは、日本国内から当ウェブサイトを閲覧しようとしてい ます。 表示する言語を選択してください。