Net-Works

Een inclusief bedrijf met een positieve maatschappelijke, zakelijke en milieu-impact

Van weggegooide visnetten tapijt maken

Aan de basis van het Net-Works-programma lag een behoefte om op een betere manier zaken te doen.

Door nauw samen te werken creëren Interface en ZSL een solide zakelijke oplossing die een positief langetermijneffect heeft op de ecosystemen in zoet en zout water, terwijl er tegelijkertijd financiële kansen zijn voor enkele van de armste mensen ter wereld.

Dankzij Net-Works kunnen vissersdorpen in ontwikkelingslanden afvalnetten terug verkopen via een wereldwijde toeleveringsketen. Interface ontvangt volledig gerecycled nylon en de plaatselijke gemeenschap profiteert van een duurzame beloningsstructuur waarmee hun natuurlijke omgeving wordt beschermd.

Inclusief bedrijf

Kun jij leven van iets meer dan twee euro per dag?
Stel je voor dat je een gezin moet voeden of een opleiding wil volgen?

Het is misschien moeilijk voor te stellen, maar voor meer dan drie miljard mensen (bijna de helft van de wereldbevolking) is dat een probleem.

Voor veel mensen in ontwikkelingslanden die wonen in gemeenschappen aan zee of aan een meer zijn visserij, het verbouwen van zeewier en kleinschalige landbouw de enige manieren om brood op de tafel te krijgen. Deze manier van leven is erg riskant: mensen hebben nauwelijks toegang tot financiële voorzieningen of sociale zekerheid bij natuurrampen of andere noodsituaties.

In een wereld waarin natuurlijke hulpbronnen steeds meer onder druk komen te staan, zijn de inspanningen om het milieu te beschermen vaak moeilijk en duur. Bovendien dragen de armste mensen op het platteland vaak onevenredig veel bij aan de kosten van milieubescherming. ZSL wil oplossingen vinden waarmee deze mensen kunnen worden geholpen.

Omdat mensen uit de gemeenschappen visnetten verkopen via de wereldwijde toeleveringsketen van Net-Works, biedt het initiatief duurzame waarde die anders niet beschikbaar zou zijn, evenals een waardevolle extra bron van inkomsten die kan worden gebruikt om in krappe tijden etenswaren te kopen, keuzes op onderwijsgebied te ondersteunen of te investeren in andere beroepsmogelijkheden.

Net-Works wil graag een sociaal-economische infrastructuur ontwikkelen op elke inzamelingslocatie, die dient als een platform voor de inzameling van visnetten. Het bedrijf wil nieuwe systemen voor bankieren in de gemeenschap opzetten of bestaande netwerken versterken, zodat mannen en vrouwen kunnen profiteren van een financiële dienstverlening en waardevolle informatie over het sparen van geld.

Dat natuurlijke hulpbronnen snel opraken is niet alleen een probleem voor het milieu in het algemeen, maar ook voor het bedrijfsleven. Het traditionele bedrijfsmodel, waarbij de hulpbronnen worden gebruikt en omgezet in afval, leidt uiteindelijk tot de vernietiging van het milieu. Maar ook een economische ineenstorting is onvermijdelijk.

In het kader van een gewaagde strategie, Mission Zero, werkt Interface hard aan het terugdringen van de afhankelijkheid van olie, door bij het produceren van tapijten over te stappen van petrochemische grondstoffen op 100% gerecyclede of biologische natuurlijke materialen. Het vinden van een consistente, hoogstaande toevoer van nylonpolymeer is een unieke uitdaging op het gebied van inkoop.

De oplossing van Net-Works is creatief, aangezien visnetten worden ingekocht om tekortkomingen op productiegebied te compenseren. Via dit programma ontvangt Aquafil hoogstaande basismaterialen die kunnen worden gerecycled in nylon, waarmee tapijttegels kunnen worden gemaakt. Door enkele van de armste mensen deel uit te laten maken van een wereldwijde toeleveringsketen, zet Interface opnieuw een stap om een inclusief bedrijf te worden. En door de toevoer van gerecyclede materialen te vergroten, vermindert Interface de afhankelijkheid van grondstoffen.

Voor Interface is duurzame innovatie een goede bedrijfspraktijk.

Water betekent leven.
Zeventig procent van het oppervlak van de aarde is bedekt met water.

Gezonde ecosystemen in zout- en zoet water zijn van levensbelang voor onze planeet. Van klimaatregulatie tot de productie van mineralen, drinkwater en etenswaren: iedereen is voor zijn of haar overleving afhankelijk van water, ongeacht of je woont in een stedelijk gebied ver van zee, op het platteland of aan de kust.

Maar het systeem is kwetsbaar. Plastic afval in onze oceanen is een van de meest wijdverbreide, hardnekkige en schadelijke vormen van vervuiling. Nylon visnetten nemen een groot deel van deze plastic vervuiling voor hun rekening.  Het duurt honderden jaren voordat deze netten zijn afgebroken en er blijven dieren in vastzitten zonder dat dit voordelen oplevert voor mensen: iets wat in het Engels ook wel ‘ghost fishing‘ wordt genoemd.

ZSL is altijd op zoek naar oplossingen voor milieuproblemen die financieel haalbaar zijn en die de mensen wonend in de buurt van deze vitale zoutwater- en zoetwaterecosystemen rechtstreeks helpen.

Net-Works zorgt voor lange termijn incentives waarmee gemeenschappen in staat worden gesteld en gemotiveerd om samen hun natuurlijke omgeving op te ruimen en de biodiversiteit te versterken waarop ze vertrouwen voor hun levensonderhoud. Ook wil Net-Works ze aanmoedigen duurzamer gedrag tentoon te spreiden, zodat de netten nooit meer in het ecosysteem terecht komen.

Opschalen

Het eerste Net-Works-programma ging van start in Danajon Bank, Filipijnen. Dit programma blijft groeien. We werken aan het verder afstemmen van dit innovatieve model en het bijhouden van de impact ervan. We zijn momenteel een nieuwe inzamelingslocatie aan het bouwen in Kameroen. Verder werken we ook aan het opstellen van een Net-Works-handleiding, die kan worden gebruikt om het model te kopiëren.
Het team is altijd op zoek naar nieuwe locaties en partners, zodat het programma verder kan worden uitgebreid.

Neem contact met ons op als u betrokken wilt zijn bij de uitbreiding van Net-Works

Choose language

You appear to be viewing the website from within Japan.
Please select your language.

言語を選択

あなたは、日本国内から当ウェブサイトを閲覧しようとしてい ます。 表示する言語を選択してください。