Net-Works

Isang inclusive na negosyong may positibong epekto sa lipunan, negosyo at kalikasan

Ang Net-Works Team

Ang pagsososyo sa Net-Works ang dahilan kung bakit matagumpay ang Net-Works.

Nagbibigay ang Interface ng diskarte sa negosyo, puhunan sa pagsisimula at pandaigdigang network. Nagbibigay ang ZSL ng karunungan sa pangangalaga ng kalikasan, pangangasiwa ng lokal na komunidad at pagpapahusay ng lokal na kasosyo. At nagbibigay ang Aquafil ng makabagong proseso ng regeneration kung saan ire-recycle ang mga lambat upang maging yarn.

Nakatuon ang pangunahing team sa pangmatagalang kasunduan: magtulungan upang makabuo ng inclusive na modelo na mapapalago at mapapalawak.

Umaasa ang Net-Works sa matitibay na ugnayan sa mga dedikado at pinagkakatiwalaang lokal na kasosyo sa Pilipinas, Cameroon, at sa mga miyembro ng supply chain. Tinitiyak ng modelo ng pagsososyo na ito na maipapatupad ng mga lokal na komunidad ang Net-Works kung lubos na pangangalagaan at isasaalang-alang ang mga lokal na ekonomiya, kaugalian, at ugnayan.

Interface, Inc.

Pandaigdigang manufacturer ng carpet tile

Ang Interface, Inc. ang pinakamalaking manufacturer ng komersyal na carpet tile sa mundo. Isang nangungunang kumpanya sa mundo pagdating sa inobasyon at pangangalaga ng kalikasan, isinusulong ng Interface ang paggawa gamit ang mga materyal at prosesong kaunti lang ang ginagamit na likas na yaman. Malapit nang maabot ng Interface ang “Mission Zero®,” isang pangako ng buong kumpanya na maalis ang anumang negatibong epekto sa kalikasan ng kanilang mga produkto pagdating ng 2020.

Ang Net-Works ay ang unang hakbang ng Interface sa paggawa ng ganap na inclusive na negosyo kung saan gagamit ng mga na-recycle na materyales sa paggawa ng carpet tile.

Zoological Society of London

Pandaigdigang organisasyon para sa pangangalaga ng kalikasan

Itinatag noong 1826, ang ZSL ay isang international na kawanggawa para sa agham, pangangalaga ng kalikasan at edukasyon na may misyon na isulong at makamit ang pandaigdigang pangangalaga ng mga hayop at mga tirahan ng mga ito. Nagpapatakbo ang ZSL ng mga programa sa pangangalaga ng kalikasan sa mahigit 50 bansa sa buong mundo. Ang pakikipagtulungan sa mga lokal na komunidad upang mapangalagaan ang kanilang kapaligiran at maisulong ang pagiging makakalikasan ay isang mahalagang bahagi ng gawaing ito.

Kasama ang Net-Works sa dalawa sa walong pangunahing inisyatibo ng ZSL; Pangangalaga ng Kalikasan para sa Mga Komunidad, upang maprotektahan at maipanumbalik ang mga ecosystem na mahalaga sa kalikasan na kailangan para sa pamumuhay at ikabubuti ng tao, at Negosyong Makakalikasan.

Aquafil

Mga pandaigdigang producer ng Nylon 6 yarn

Isang pandaigdigang producer ng Nylon 6 yarn, ikinalulugod ng Aquafil na makipagsosyo sa Interface at sa Zoological Society of London para sa inisyatibong Net-Works. Pinangunahan ng Aquafil ang pagbuo ng makabagong teknolohiya upang makagawa ng yarn mula sa mga nakolektang lambat at iba pang basura.

Nananatiling nakatuon ang Aquafil sa pangangalaga ng kalikasan at umaasang makipagtulungan sa team sa loob ng mga susunod na taon, upang mailunsad ang Net-Works sa mga lokal na komunidad sa tabing dagat sa buong mundo.

Choose language

You appear to be viewing the website from within Japan.
Please select your language.

言語を選択

あなたは、日本国内から当ウェブサイトを閲覧しようとしてい ます。 表示する言語を選択してください。