Net-Works

Isang inclusive na negosyong may positibong epekto sa lipunan, negosyo at kalikasan

Bakit Magiging Inclusive?

Malapit na tayong magkaroon ng Ebolusyon ng Industriya.

Ngayon, ang mga kumpanyang nagnenegosyo sa nakagawiang paraan upang makamit ang isang layunin ay natatalo na ng mga kumpanyang nakakaunawa na ang hinaharap ng negosyo ay nangangailangan ng inobasyon sa supply chain na nakatuon sa lipunan.

Ang isang inclusive na negosyo ay isang mapagkakakitaang negosyo na nagbibigay ng trabaho sa mga komunidad na maliit lang ang kinikita – direkta man, o sa pamamagitan ng pagdadala ng developing group sa value chain – at nagreresulta iyon sa positibong socioeconomic at pangkalikasang epekto.

Nakatuon ang Interface sa pagtigil sa paggamit ng virgin at gawa mula sa fossil fuel na mga raw material sa supply chain nito, bilang bahagi ng Mission Zero®. Ang Net-Works ay isang natatanging solusyon, ang pagbuo ng bagong mapagkukunan ng na-recycle na Nylon-6 ay hindi lang nakakatulong sa Interface na maipatupad ang diskarte nito sa pangangalaga ng kalikasan, ngunit nagbibigay din ng suporta at mga insentibo para sa ilan sa pinakamahihirap na tao sa mundo upang protektahan ang kalikasan.

Maganda para sa negosyo. Maganda para sa mga tao. Maganda para sa kalikasan.

May maliit, ngunit lumalaking grupo ng mga kumpanya at organisayon na nakatuon sa hinaharap ng inclusive na negosyo. Narito ang ilan.

Choose language

You appear to be viewing the website from within Japan.
Please select your language.

言語を選択

あなたは、日本国内から当ウェブサイトを閲覧しようとしてい ます。 表示する言語を選択してください。