Net-Works

Isang inclusive na negosyong may positibong epekto sa lipunan, negosyo at kalikasan

Paggamit ng Mga Itinapong Lambat upang Gawing Carpet

Ang programang Net-Works ay nagmula sa pangangailangang magkaroon ng mas mahusay na paraan ng pagnenegosyo

Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa isa’t isa, ang Interface at ZSL ay gumagawa ng mahusay na solusyon sa negosyo na may mga pangmatagalan at positibong epekto sa mga marine at freshwater ecosystem habang nagbibigay din ng pagkakataong kumita sa ilan sa pinakamahihirap na tao sa mundo.

Ang Net-Works ay nagbibigay-daan sa mga komunidad ng mangingisda sa mga developing country na magbenta ng mga itinapong lambat pabalik sa isang pandaigdigang supply chain – magkakaroon ang Interface ng mapagkukunan ng ganap na na-recycle na nylon para sa paggawa ng carpet tile, at makakatanggap ang lokal na komunidad ng mga pangmatagalang insentibo upang protektahan ang kalikasan.

Negosyong para sa mahihirap

Ano ang isang inclusive na negosyo? Mag-click dito upang magbasa pa

Mabubuhay ka ba kung mas mababa sa $2.50 ang kinikita mo sa isang araw?
Paano kung may binubuhay kang pamilya o gusto mong makapag-aral?

Maaaring mahirap itong isipin, ngunit ganoon ang nararanasan ng mahigit 3 bilyong tao (halos kalahati ng populasyon ng mundo).

Para sa maraming tao na nakatira sa mga komunidad sa tabi ng dagat o lawa sa mga developing country, ang pangingisda, seaweed farming, at hindi malawakang argikultura lang ang mga paraan upang may makain sa isang araw. Mataas ang antas ng peligro sa mga kabuhayang ito, at malayo ang mga tao sa mga serbisyo ng pananalapi o social security kung sakaling magkaroon ng mga sakuna o iba pang mga emergency.

Sa isang mundo kung saan parami nang parami ang ginagamit na likas na yaman, kadalasang mahirap at magastos ang pangangalaga ng kalikasan, at ang mga gastusin sa pangangalaga ng kalikasan ay kadalasang sinasalo ng pinakamahihirap na taong nakatira sa nayon. Nagsusumikap ang ZSL na makahanap ng mga solusyon na makakatulong sa mga taong ito.

Habang nagbebenta ang mga miyembro ng komunidad ng mga lambat papasok sa pandaigdigang supply chain ng Net-Works, nagbibigay ang programa ng pangmatagalang bentahe na hindi magiging posible kung wala ito, at isang mahalagang mapagkukunan ng karagdagang kita na magagamit upang ipambili ng pagkain sa panahon ng pangangailangan, maipambayad sa pag-aaral, o ipuhunan sa iba pang mga kabuhayan.

Nagsusumikap ang Net-Works na bumuo ng socio-economic na imprastraktura sa bawat lugar ng pagkolekta na gagamitin bilang plataporma para sa pagkolekta ng lambat, sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagong banking system sa komunidad o pagpapahusay sa mga umiiral nang network, na magbibigay ng mga serbisyo sa pananalapi at mahalagang edukasyon tungkol sa pagtitipid para sa mga kalalakihan at kababaihan.

Ang mabilis na pagkaubos ng mga likas na yaman ay hindi lamang isang problema para sa kalikasan, ngunit malaking problema rin ito para sa mga negosyo. Ang pagpapatakbo ng negosyo gamit ang nakasanayang ‘kunin-gawin-itapon’ na modelo ng industriya ay hahantong sa pagkasira ng kalikasan sa kalaunan, ngunit hahantong din ito sa paglagpak ng ekonomiya.

Bilang bahagi ng isang magitingna diskarte ng Mission Zero, desidido ang Interface na bawasan ang pagdepende nito sa langis at gumamit ng 100% na-recycle o bio-based na mga materyales upang gumawa ng carpet sa halip na mga raw material na gawa sa petro-chemical. Ang paghahanap ng magpagkukunan ng tuluy-tuloy at de-kalidad na supply ng nylon polymer ay isang kakaibang hamon.

Nagbibigay ang Net-Works ng malikhaing solusyon, kung saan nangongolekta ng mga itinapong lambat upang gamitin sa paggawa ng carpet. Sa pamamagitan ng programang ito, makakakuha ang Aquafil ng de-kalidad na materyales na maaaring i-recycle bilang nylon yarn para sa paggawa ng carpet tile. Sa pamamagitan ng pagsasama ng ilan sa pinakamahihirap na tao sa isang pandaigdigang supply chain; mas malapit nang maging isang inclusive na negosyo ang Interface. At sa pamamagitan ng pagpapataas sa supply ng na-recycle na materyales, hindi na gagamit ng mga raw material ang Interface.

Para sa Interface, ang inobasyon na makakalikasan ay maganda para sa negosyo.

 

Ang tubig ay buhay.
70 porsyento ng Mundo ang natatakpan ng tubig.

Mahalagang nasa mabuting kalagayan ang mga marine at freshwater ecosystem upang mapanatili ang buhay sa ating planeta – mula sa regulasyon ng klima hanggang sa produksyon ng mineral, naiinom na tubig at pagkain – umaasa ang lahat ng tao sa tubig upang mabuhay, nakatira ka man sa isang lungsod na malayo sa tubig o sa nayon sa tabing dagat.

Ngunit madaling masira ang system, at ang basurang plastic sa ating mga karagatan ay isa sa mga pinakamalaki, hindi mawawala at pinakamapanirang anyo ng polusyon. Ang mga nylon na lambat ay bumubuo ng malaking bahagdan ng polusyong plastic na iyon.  Daan-daang taon ang kailangan bago mawala ang mga lambat, at patuloy na nakakahuli at nakakapatay ng isda ang mga ito nang walang nakikinabang na tao – isang resulta na tinatawag na ghost fishing.

Ang ZSL ay palaging naghahanap ng mga solusyon sa mga problemang pangkalikasan na hindi lugi sa negosyo at direktang mapapakinabangan ng mga taong nakatira malapit sa mahahalagang marine at freshwater ecosystem na iyon.

Nagbibigay ang Net-Works ng mga pangmatagalang insentibo na nag-uudyok at nagbibigay ng motibasyon sa mga komunidad na magtulungan upang linisin ang kanilang kapaligiran, na makakapagpreserba sa biodiversity na inaasahan nila para sa kabuhayan, at hihikayat sa kanila na gumawa ng mga pagkilos na mas makakalikasan – upang ganap na mawala ang mga lambat sa ecosystem.

Tingnan ang aming mga lokasyon

Mga lokasyon ng Net-Works »

Pagpapalawak

Nagsimula ang unang pagsubok ng Net-Works sa Danajon Bank, Pilipinas, at patuloy na lumalago ang programa sa Pilipinas habang nagsusumikap kaming pahusayin ang makabagong modelo at sukatin ang mga epekto nito. Kasalukuyan kaming nagtatayo ng bagong lugar ng pagkolekta ng Net-Works sa Cameroon. Nagsusumikap din kami sa paggawa ng manual ng Net-Works na magagamit upang makatulong sa paggaya sa modelo.
Ang team ay palaging naghahanap ng mga bagong lokasyon at kasosyo upang matulungan kaming palaguin ang programa.

Mangyaring makipag-ugnayan sa amin kung gusto mong makilahok sa pagpapalawak ng Net-Works.

Choose language

You appear to be viewing the website from within Japan.
Please select your language.

言語を選択

あなたは、日本国内から当ウェブサイトを閲覧しようとしてい ます。 表示する言語を選択してください。