Net-Works

Isang inclusive na negosyong may positibong epekto sa lipunan, negosyo at kalikasan

Pilipinas

Ang Danajon Bank sa gitnang bahagi ng Pilipinas ay isa sa anim na double barrier reef sa mundo, at nasa sentro ito mismo ng pandaigdigang marine biodiversity.

Ang 40 komunidad sa isla ng Danajon Bank ay ganap na umaasa sa karagatan upang mabuhay. Ang mga lokal na residente ay walang paraan ng makakalikasang pagtatapon ng basura, at ang tinatayang haba ng mga nylon na lambat na itinatapon sa Danajon Bank bawat taon ay makakapalibot sa Mundo nang 1.5 beses!

Ang sobrang pangingisda at polusyon ay humantong sa malalang pinsala sa reef, na nagreresulta sa mas kaunting isda para sa komunidad, kung saan $6.50 bawat araw ang karaniwang kita ng pamilya. Ang mga itinapong lambat ay nakakapagpalala sa problemang ito dahil patuloy na nakakahuli at nakakapatay ang mga ito ng isda (ghost fishing), na nakakasira sa tinitirhan ng isda.

Dahil sa mga bagay na ito, ang Danajon Bank ay naging mainam na lokasyon para sa unang pagsubok ng Net-Works noong 2012.
Sa pamamagitan ng suporta ng mga lokal na kasosyo, nakapagtaguyod ang team ng 10 lugar ng pagkolekta doon, at umabot na ito ngayon sa kalapit na Bantayan Islands, na may 4 na karagdagang lugar ng pagkolekta.

Dahil ginagamit at sikat ang programang Net-Works, hindi na nagtatapon ng mga lambat sa mga marine habitat ang mga miyembro ng komunidad, na gumagawa ng mas makakalikasang hinaharap para sa mga komunidad at sa kanilang kapaligiran.

Our local partners in the Philippines

Southern Partners and Fair Trade Center Inc.

Isang organisayon ng fair trade na nakikipagtulungan sa mga komunidad ng mga magsasaka, kababaihan, mangingisda at grassroots upang mag-export ng mga produkto mula sa Pilipinas, nagbibigay ang SPFTC ng mahalagang suporta sa Net-Works sa pamamagitan ng pangangasiwa sa pag-export ng mga lambat mula sa Cebu patungo sa Aquafil sa Slovenia.

Negros Women for Tomorrow Foundation

Isang organisasyon ng micro finance na nakikipagtulungan sa mga komunidad sa Pilipinas, nagbibigay ng access sa credit sa mga pautang at iba pang mga serbisyo, sinusuportahan ng NWTF ang pagkolekta ng lambat sa Bantayan Islands sa pamamagitan ng pangangasiwa sa komunidad at pagpopondo sa komunidad.

Ang Darwin Initiative

Isang inisyatibo sa pagpopondo ng pamahalaan ng UK na tumutulong sa pagprotekta ng biodiversity at kalikasan sa pamamagitan ng mga lokal na proyekto sa buong mundo. Sinusuportahan ng DI ang Net-Works sa Pilipinas sa pamamagitan ng 3-taon na proyektong tinatawag na ‘Linking Community Resilience and Sustainable Coastal Protection in the Philippines’

USAID

Isang inisyatibo ng pamahalaan ng US sa ilalim ng Regional Environmental Office, sinusuportahan ng USAID-REO ang paglago ng Net-Works sa Pilipinas at karagdagang pagsasama sa mga komplimentaryong inisyatibo gaya ng mangrove rehabilitation.

Choose language

You appear to be viewing the website from within Japan.
Please select your language.

言語を選択

あなたは、日本国内から当ウェブサイトを閲覧しようとしてい ます。 表示する言語を選択してください。