Net-Works

Isang inclusive na negosyong may positibong epekto sa lipunan, negosyo at kalikasan

Makipag-ugnayan

Maraming salamat sa iyong interes sa Net-Works. Ang iyong suporta at interes ay makakatulong sa amin na pahusayin at palaguin ang programang ito.

May tanong ka ba para sa aming team? Baka naman gusto mong magmungkahi ng pagkakataong magsosyo o lugar ng pagkolekta ng lambat para sa hinaharap? Gusto ka naming makaugnayan.

Maaaring magpadala ng email sa aming team sa: info@net-works.com o punuan ang form na nasa ibaba.

  1. Pinapahalagahan namin ang iyong privacy, at hinding-hindi namin ibabahagi ang iyong mga detalye sa ibang tao. Pinapahalagahan din namin ang iyong oras, at magbibigay kami ng mga quarterly na update tungkol sa programa na may pana-panahong imbitasyon sa kaganapan na lubos na may kaugnayan sa iyo.
 

Choose language

You appear to be viewing the website from within Japan.
Please select your language.

言語を選択

あなたは、日本国内から当ウェブサイトを閲覧しようとしてい ます。 表示する言語を選択してください。