Net-Works

Isang inclusive na negosyong may positibong epekto sa lipunan, negosyo at kalikasan

Pangkalahatan

Mga makalumang lambat at makakating paa Pangkalahatan

Mga makalumang lambat at makakating paa

By Amado 'Madz' Blanco (edited by Jon Khoo)  |   |  0 komento

“Kapag binigyan mo ng isda ang isang tao, mapapakain mo siya sa isang araw; kapag tinuruan mong mangisda ang isang tao, habambuhay mo siyang mapapakain” Ito ang karaniwang kasabihan ng social enterprise sa developing world. Kumuha ng inspirasyon dito ang Net-Works, sa halip na is...

Choose language

You appear to be viewing the website from within Japan.
Please select your language.

言語を選択

あなたは、日本国内から当ウェブサイトを閲覧しようとしてい ます。 表示する言語を選択してください。