Net-Works

Isang inclusive na negosyong may positibong epekto sa lipunan, negosyo at kalikasan

Mga tao

Lokal na pag-iimpok para sa mga lokal na tao Mga tao

Lokal na pag-iimpok para sa mga lokal na tao

 |  0 komento

Kamakailan lang, para sa isang mangingisdang gaya ni Eduardo Valmoria Fuog (Jao Island, Bohol), ang konsepto ng regular na pag-iimpok ay tila imposible. Dahil hindi niya alam kung ilan ang mahuhuli niya sa isang araw, mahirap na ang makakain nang sapat, lalo na kung mag-iimpok pa...

Choose language

You appear to be viewing the website from within Japan.
Please select your language.

言語を選択

あなたは、日本国内から当ウェブサイトを閲覧しようとしてい ます。 表示する言語を選択してください。