Net-Works

Isang inclusive na negosyong may positibong epekto sa lipunan, negosyo at kalikasan

Pagbibigay silbi sa basura.

Ang Net-Works ay nagbibigay-daan sa mga lokal na residente na mangolekta ng mga itinapon na lambat, na nakakasira sa marine ecosystem, at ibentang muli ang mga ito sa isang pandaigdigang supply chain – upang magamit muli ang mga mapanira at sirang lambat na iyon at maging maganda at pangmatagalang carpet tile.

Nagmula sa hindi inaasahang pagsososyo, ang programang Net-Works ay patunay na kapag nagsama-sama ang negosyo, pangangalaga ng kalikasan, at mga komunidad, makakagawa tayo ng positibo at makakalikasang pagbabago.

Choose language

You appear to be viewing the website from within Japan.
Please select your language.

言語を選択

あなたは、日本国内から当ウェブサイトを閲覧しようとしてい ます。 表示する言語を選択してください。