Net-Works

ธุรกิจที่ไม่ปิดกั้นพร้อมผลในทางบวกต่อสิ่งแวดล้อม, ธุรกิจ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ทีม Net-Works

ความแข็งแกร่งเบื้องหลังการร่วมมือกับ Net-Works คือสิ่งที่ทำให้ Net-Works ดำเนินการไปได้

Interface มอบกลยุทธ์ทางธุรกิจ เงินทุนเริ่มต้น และเครือข่ายทั่วโลกให้กับโครงการ  ZSL มอบความรู้ด้านการอนุรักษ์ การจัดระเบียบชุมชนในท้องถิ่น และการพัฒนาพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่น และ Aquafil มอบขั้นตอนในการสร้างสรรค์ใหม่เชิงนวัตกรรมที่รีไซเคิลอวนเก่าให้เป็นด้าย

ทีมหลักมุ่งมั่นต่อข้อตกลงในระยะยาว กล่าวคือ การทำงานร่วมกันเพื่อร่วมสร้างโมเดลใหม่แบบไม่ปิดกั้นซึ่งสามารถเติบโตและขยายเครือข่ายได้

Net-Works ต้องพึ่งพาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นที่ทุ่มเทและไว้วางใจได้ในประเทศฟิลิปปินส์ แคเมอรูน และกับสมาชิกของซัพพลายเชน  แม่แบบการร่วมงานกันนี้ช่วยดูแลให้ Net-Works สามารถปรับใช้กับชุมชนได้ โดยมีการเอาใจใส่ดูแลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ประเพณี และวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างเต็มที่

Interface, Inc.

ผู้ผลิตพรมแผ่นระดับโลก

Interface, Inc. เป็นผู้ผลิตพรมแผ่นรายใหญ่ที่สุดของโลก ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม Interface กำหนดเป้าหมายในการผลิตโดยใช้วัสดุและขั้นตอนที่พึ่งพาสิ่งแวดล้อมน้อยลง Interface กำลังเดินทางสู่ “Mission Zero®” ซึ่งเป็นคำมั่นสัญญาของบริษัทในการที่จะลดปริมาณผลกระทบในทางลบที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีต่อสิ่งแวดล้อมภายในปี 2020

Net-Works เป็นก้าวแรกของ Interface ในการสร้างธุรกิจแบบยั่งยืนที่น่าประทับใจอย่างแท้จริง ซึ่งช่วยปิดวงจรการผลิตในด้านการผลิตพรมแผ่น

สมาคมสัตวศาสตร์แห่งลอนดอน (Zoological Society of London)

องค์กรอนุรักษ์ระดับโลก

ZSL ก่อตั้งขึ้นในปี 1826 โดยเป็นหน่วยงานการกุศลด้านการศึกษาและการอนุรักษ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ซึ่งมีพันธกิจในการส่งเสริมและบรรลุถึงการอนุรักษ์สัตว์และแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทั่วโลก ZSL ดำเนินโครงการอนุรักษ์ในประเทศต่างๆ กว่า 50 ประเทศทั่วโลก การทำงานร่วมกับชุมชนเพื่ออนุรกษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความยั่งยืนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของงานนี้

Net-Works เป็นส่วนหนึ่งของสองโครงการริเริ่มของ ZSL  ได้แก่ การอนุรักษ์เพื่อชุมชน (Conservation for Communities) เพื่อช่วยปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศที่สำคัญทางชีวภาพต่อการพัฒนาและการใช้ชีวิตของมนุษย์ และธุรกิจเพื่อธรรมชาติ (Business for Nature) จากทั้งหมดแปดโครงการหลัก

Aquafil

ผู้ผลิตด้ายไนลอน 6 ระดับโลก

Aquafil เป็นผู้ผลิตด้ายไนลอน 6 ระดับโลก และมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับ Interface และสมาคมสัตวศาสตร์แห่งลอนดอนสำหรับโครงการริเริ่ม Net-Works  Aquafil เป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อผลิตด้ายจากอวนจับปลาและขยะอื่นๆ ที่นำมาแปรรูป

Aquafil ยังคงยึดมั่นในความยั่งยืนและหวังว่าจะได้ร่วมงานกับทีมนี้ไปอีกในช่วงหลายปีข้างหน้า เพื่อเพิ่มโครงการ Net-Works ในชุมชนท้องถิ่นริมทะเลทั่วโลก

Choose language

You appear to be viewing the website from within Japan.
Please select your language.

言語を選択

あなたは、日本国内から当ウェブサイトを閲覧しようとしてい ます。 表示する言語を選択してください。