Net-Works

ธุรกิจที่ไม่ปิดกั้นพร้อมผลในทางบวกต่อสิ่งแวดล้อม, ธุรกิจ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เปลี่ยนอวนขยะให้เป็นพรมแผ่น

โครงการ Net-Works พัฒนามาจากความต้องการที่จะค้นหาวิธีทำธุรกิจวิธีใหม่ที่ดียิ่งขึ้น

Interface ร่วมมือกับ ZSL เพื่อสร้างธุรกิจแบบยั่งยืน ซึ่งส่งผลในทางบวกในระยะยาวต่อระบบนิเวศทางทะเลและระบบนิเวศในแหล่งน้ำจืด ในขณะที่มอบโอกาสทางการเงินให้กับกลุ่มคนที่ยากจนที่สุดในโลกส่วนหนึ่งด้วย

Net-Works เปิดโอกาสให้ชุมชนชาวประมงในประเทศที่กำลังพัฒนาได้ขายอวนจับปลาที่ไม่ใช้แล้วกลับไปสู่ซัพพลายเชนทั่วโลก ซึ่งช่วยให้ Interface ได้แหล่งที่มาของไนลอนที่รีไซเคิลแล้วอย่างสมบูรณ์สำหรับการผลิตพรมแผ่น และชุมชนในท้องถิ่นได้รับสิ่งจูงใจในระยะยาวเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของท้องถิ่น

ธุรกิจที่ไม่ปิดกั้น

ธุรกิจที่ไม่ปิดกั้นคืออะไร คลิกที่นี่เพื่ออ่านเพิ่มเติม

คุณใช้ชีวิตด้วยเงินไม่ถึง 2.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวันได้ไหม

แล้วถ้าคุณต้องหาเลี้ยงครอบครัวหรือพยายามเข้ารับการศึกษาล่ะ

คุณอาจจะคิดไม่ถึง แต่ปัจจุบันมีผู้คนกว่า 3 พันล้านคน (เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลก) ที่ต้องใช้ชีวิตแบบนั้น

สำหรับผู้คนจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในชุมชนตามแนวชายฝั่งและริมทะเลสาบของประเทศที่กำลังพัฒนา วิธีหาเลี้ยงครอบครัวในแต่ละวันมีเพียงการประมง การเพาะพันธุ์สาหร่าย และการทำเกษตรกรรมขนาดเล็กเท่านั้น การดำรงชีวิตในลักษณะนี้มีความเสี่ยงสูง และผู้คนมักไม่ค่อยได้เข้าถึงบริการด้านการเงินหรือประกันสังคมในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆ

ในยุคที่แรงกดดันทั่วโลกในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ความพยายามในการอนุรักษ์มันเป็นไปได้ยากและมีค่าใช้จ่ายสูง และต้นทุนของการอนุรักษ์มักจะไปตกอยู่ที่ผู้คนที่ยากจนที่สุดซึ่งอาศัยอยู่ในแถบชนบทอย่างไม่ยุติธรรม ZSL พยายามค้นหาวิธีแก้ปัญหาซึ่งสามารถส่งผลดีต่อผู้คนกลุ่มนี้

เมื่อสมาชิกชุมชนขายอวนให้กับซัพพลายเชนทั่วโลกของ Net-Works โครงการนี้จะมอบมูลค่าในระยะยาวซึ่งอาจไม่เกิดขึ้น ตลอดจนแหล่งที่มาที่มีค่าของรายได้เพิ่มเติมซึ่งสามารถใช้เพื่อจัดหาอาหารในยามที่ต้องการ สนับสนุนตัวเลือกการศึกษา หรือลงทุนในโอกาสในการดำรงชีวิตด้านอื่นๆ

Net-Works พยายามพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ไซต์การเก็บรวบรวมอวนเก่าให้เป็นช่องทางหลักสำหรับการเก็บรวบรวมอวนเก่า โดยการตั้งระบบธนาคารชุมชนใหม่ หรือสร้างความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายที่มีอยู่ ซึ่งมอบบริการทางการเงินและความรู้ด้านการออมเงินที่มีค่าสำหรับผู้คนในชุมชน

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้หมดไปอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง และยังก่อให้เกิดอุปสรรคที่สำคัญต่อธุรกิจต่างๆ อีกด้วย การทำอุตสาหกรรมในรูปแบบเดิมๆ โดยการ “นำมาใช้-แปรรูป-ทิ้งไป” ไม่เพียงจะนำไปสู่การทำลายสิ่งแวดล้อม แต่ยังนำไปสู่การพังทลายของระบบเศรษฐกิจในที่สุด

ในฐานะส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ Mission Zero ทาง Interface มุ่งมั่นที่จะพึ่งพาน้ำมันให้น้อยลง โดยเปลี่ยนจากการใช้วัตถุดิบปิโตรเคมีเพื่อผลิตพรม มาเป็นการใช้วัสดุรีไซเคิล 100% หรือวัสดุชีวภาพทดแทน  การค้นหาแหล่งที่มาของไนลอนโพลิเมอร์คุณภาพสูงเป็นความท้าทางในการจัดซื้อที่ไม่เหมือนใคร

Net-Works มอบวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ โดยการจัดซื้ออวนจับปลาที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ เพื่อช่วยปิดวงจรการผลิต  โครงการนี้ช่วยให้ Aquafil ได้รับวัสดุคุณภาพสูงที่สามารถนำมารีไซเคิลเป็นด้ายไนลอนสำหรับการผลิตพรมแผ่น  Interface เข้าใกล้การเป็นธุรกิจที่ไม่ปิดกั้น ขึ้นอีกขั้นด้วยการนำผู้คนที่ยากจนที่สุดส่วนหนึ่งเข้ามาร่วมในซัพพลายเชนทั่วโลก การเพิ่มวัสดุที่มาจากการรีไซเคิลช่วยให้ Interface สามารถลดการพึ่งพาวัตถุดิบต่างๆ ได้

สำหรับ Interface นวัตกรรมที่ยั่งยืนหมายถึงการทำธุรกิจที่ดี

น้ำคือชีวิต

70 เปอร์เซ็นต์ของพื้นผิวโลกปกคลุมไปด้วยน้ำ

ระบบนิเวศทางทะเลและระบบนิเวศในแหล่งน้ำจืดที่สมบูรณ์เป็นสิ่งสำคัญต่อการคงรักษาชีวิตบนโลกนี้ให้ยั่งยืน นับตั้งแต่การควบคุมสภาพอากาศไปจนถึงการผลิตแร่ธาตุ น้ำดื่ม และอาหาร ทุกคนต้องพึ่งพาน้ำเพื่อให้มีชีวิตรอด ไม่ว่าคุณจะอาศัยอยู่ในบริเวณเมืองที่ไม่ติดกับแหล่งน้ำ หรือตามแถบชายฝั่งชนบท

แต่ระบบนิเวศนี้เปราะบางเหลือเกิน และซากพลาสติกในมหาสมุทรของเราเป็นรูปแบบของมลพิษที่มีการแพร่กระจาย คงอยู่ถาวร และสร้างความเสียหายมากที่สุด อวนไนลอนสำหรับจับปลาคิดเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดของมลพิษพลาสติกดังกล่าว  อวนเหล่านี้ใช้เวลาหลายร้อยปีในการย่อยสลาย และเริ่มลอยไปจับและฆ่าสัตว์ทะเลโดยที่มนุษย์ไม่สามารถนำสัตว์ที่ถูกดักจับเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ใดๆ ได้เลย ซึ่งเป็นผลร้ายที่ตามมาซึ่งเรารู้จักกันว่า โกสต์ฟิชชิง

ZSL ค้นหาวิธีแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนทั้งในทางการเงิน และที่ส่งผลดีต่อผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้กับระบบนิเวศทางทะเลและระบบนิเวศในแหล่งน้ำจืดที่สำคัญเหล่านี้อยู่เสมอ

Net-Works มอบแรงจูงในในระยะยาวที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้ชุมชนร่วมมือกันทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สร้างความแข็งแกร่งให้กับความหลากหลายทางชีวภาพที่ชุมชนต้องพึ่งพาเพื่อการดำรงชีวิต และสนับสนุนให้ชุมชนนำพฤติกรรมที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นไปใช้ เช่น การกำจัดอวนจับปลาออกจากระบบนิเวศอย่างถาวร

การปรับขนาดโครงการให้ใหญ่ขึ้น

โครงการนำร่องครั้งแรกของ Net-Works เริ่มที่ Danajon Bank แระเทศฟิลิปปินส์ และโครงการที่ฟิลิปปินส์ขยายตัวต่อเนื่องขณะที่เราพยายามปรับแม่แบบนวัตกรรมนี้และประเมินผลที่ได้รับ  ขณะนี้เรากำลังก่อสร้างไซต์เก็บรวบรวมอวนเก่าแห่งใหม่ในแคเมอรูน  และเรายังกำลังร่างคู่มือของ Net-Works เพื่อนำมาช่วยในการทำแม่แบบของโครงการนี้ด้วย

ทีมงานกำลังมองหาตำแหน่งที่ตั้งแห่งใหม่และพาร์ทเนอร์ที่จะช่วยเราขยายโครงการอยู่เรื่อยๆ

โปรดติดต่อเรา หากคุณต้องการมีส่วนร่วมกับการขยายโครงการของ Net-Works

ติดต่อเรา »

Choose language

You appear to be viewing the website from within Japan.
Please select your language.

言語を選択

あなたは、日本国内から当ウェブサイトを閲覧しようとしてい ます。 表示する言語を選択してください。