Net-Works

Een inclusief bedrijf met een positieve maatschappelijke, zakelijke en milieu-impact

Kameroen

De regio rondom het Ossa-meer in Kameroen wordt de tweede plek waar Net-Works van start zal gaan. Het team werkt momenteel aan het opzetten van lokale partnerschappen en infrastructuur. Het inzamelen van de visnetten in deze regio zal in 2015 beginnen.

Meer dan 80% van de huishoudens aan het Ossa-meer zijn voor een groot deel afhankelijk van het meer voor hun bestaan. Plaatselijke bewoners hebben te kampen met grote armoede. Er is maar beperkt toegang tot onderwijs, financiële middelen en gezondheidszorg.

Het Lake Ossa Wildlife Reserve aan de Lower Sanaga River is een beschermd gebied voor de bedreigde West-Afrikaanse lamantijn en zoetwaterschildpadden. De plek komt op grond van het aantal bedreigde diersoorten in aanmerking als één van de Key Biodiversity Area (belangrijke gebied voor biodiversiteit).

Achtergelaten visnetten zijn een ernstig probleem voor de ecologie van het meer, omdat lamantijnen en andere zoetwaterdieren erin verstrikt raken, ze voor navigatieproblemen zorgen en de natuurlijke leefomgeving vernietigen.

Net-Works wil deze gevaarlijke netten verwijderen uit het reservaat en ze recycleren als tapijt, terwijl tegelijkertijd een sociaal-economische infrastructuur en kansen voor de gemeenschap rond het meer worden gerealiseerd.

Our local partners in Cameroon

Ministry of Forests and Wildlife (MINFOF) Conservation Service

Het MINFOF is het ministerie dat belast is met het toezicht op het beheer van de bossen en fauna in Kameroen. De Lake Ossa Conservation Service beheert het reservaat en is verantwoordelijk voor de bescherming en het management. De MINFOF Conservation Service is rechtstreeks betrokken bij de implementatie van en het toezicht op Net-Works.

Darwin Initiative

Een fondsenwervingsinitiatief van de Britse overheid voor de bescherming van biodiversiteit en het milieu via lokale projecten over de hele wereld. Het DI ondersteunt het opzetten van Net-Works in Kameroen met een driejarig project ghenaamd ‘Community Based Conservation for Livelihood Development in Lake Ossa Manatee Reserve‘ (In gemeenschappen gewortelde milieubescherming voor een beter bestaan in het Lake Ossa Manatee Reserve).

Choose language

You appear to be viewing the website from within Japan.
Please select your language.

言語を選択

あなたは、日本国内から当ウェブサイトを閲覧しようとしてい ます。 表示する言語を選択してください。